אתר קק"ל לצעירים

מעורבות מעורבות

בואו נשמור על קשר

יום הניקיון: הסיכום
רבע מיליון מתנדבים ועשרות אלפי תלמידים י... »
חזרו הביתה
מתנה לשנת השמיטה: כמאה עצים, מתוך כאלף ש... »